1 lipca, 2024

1 lipca 2024

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez komisje rekrutacyjne informacji o wolnych miejscach w publicznych szkołach ponadpodstawowych, placówkach i centrach w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w województwie podlaskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, placówek i centrów. Realizując zobowiązanie wynikające z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431, z późn. zm.), proszę o przekazanie informacji o wolnych miejscach: w […]