21 czerwca, 2024

21 czerwca 2024

Zmiany ortograficzne w języku polskim

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła zmiany zasad pisowni, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2026 roku. Tak odległy termin przyjęto, aby umożliwić wszystkim osobom i instytucjom dostosowanie się do ww. zmian. Zmiany zasad pisowni dotyczą niektórych reguł używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika. […]