17 czerwca, 2024

17 czerwca 2024

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2024

Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452, z późn. zm.), uwaga: obowiązuje wzór „Karty kwalifikacyjnej uczestnika […]

17 czerwca 2024

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2024”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu „Kierunek – innowacja 2024”. Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół i przedszkoli. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za […]