12 czerwca, 2024

12 czerwca 2024

Nowy sposób oceny poziomu fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów w szkole podstawowej- Aplikacja cyfrowa Test FUS

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie realizuje Program „WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”. Jednym z głównych założeń ww. programu jest ocena poziomu fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów szkół podstawowych, prowadzona w ramach projektu naukowego, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Filia AWF w Białej Podlaskiej. Efektem działań zespołu badawczego jest stworzenie […]