11 czerwca, 2024

11 czerwca 2024

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka

Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka w Dzień Dziecka, 1 czerwca, wystartowała rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży, która stanie się organem eksperckim. Rada Dzieci i Młodzieży jest powoływana po raz pierwszy w historii urzędu Rzecznika Praw Dziecka, działającego od 2000 roku. Jej zadaniem będzie w szczególności: inicjowanie kampanii społecznych i projektów edukacyjnych, organizacja Kongresu Dzieci […]

11 czerwca 2024

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica w 2023 r.

Informujemy że na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wzory-sprawozdan-z-realizacjiprogramu-aktywna-tablica-w-2023-r, zostały zamieszczone wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica w 2023 r. Przypominamy, że zgodnie z § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na […]

11 czerwca 2024

Konkurs „Kompas Kreatywności – Europa Wschodnia”

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ogłasza konkurs „Kompas Kreatywności – Europa Wschodnia”. Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli, edukatorów, pedagogów, psychologów, trenerów oraz studentów kierunków pedagogicznych i nauk pokrewnych. Celem konkursu jest opracowanie scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat dotyczących dziedzictwa kulturowego narodów Europy Wschodniej. Kapituła konkursu […]

11 czerwca 2024

Zarządzenie nr 44/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2029) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w składzie: 1)  dr Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego […]

11 czerwca 2024

Jak uczyć, żeby nauczyć – seminarium Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zaprasza do udziału w cyklu seminariów naukowych pt.: „Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki i psychologii”, organizowanych przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii ANS TWP w Szczecinie. Czwarte spotkanie cyklu pt. „Jak  uczyć, żeby  nauczyć – refleksje i propozycje w perspektywie nieustannego doskonalenia możliwości komunikacyjnych i coraz odważniejszego […]