10 czerwca, 2024

10 czerwca 2024

„Rynek pracy dostępny dla wszystkich” szkolenie w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. Działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy.

Szkolenie  pn. Rynek pracy dostępny dla wszystkich, adresowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy na co dzień pracują z grupami i klasami zróżnicowanymi, realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego. Jest to bezpłatne, certyfikowane szkolenie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i doradców zawodowych. Projekt jest realizowany w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” […]

10 czerwca 2024

Sale edukacyjne funkcjonujące przy jednostkach organizacyjnych PSP, w których realizowane są zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa

Jak informuje Minister Edukacji Pani Barbara Nowacka w piśmie skierowanym do kuratorów oświaty, Pan Mariusz Feltynowski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przesłał do Ministerstwa Edukacji Narodowej informację o funkcjonowaniu przy jednostkach organizacyjnych PSP 132 sal edukacyjnych, w których są realizowane zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone w tychże salach edukacyjnych przeznaczone są […]