7 czerwca, 2024

7 czerwca 2024

Zarządzenie Nr 43/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2024 roku zmieniające zrządzenie w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 39/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku  zarządza się, co następuje: § 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 101/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2020 […]

7 czerwca 2024

Formularz aktualizacji zgłoszenia wypoczynku dzieci młodzieży

Aktualizacja zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży Organizatorzy wypoczynku, który został umieszczony w bazie wypoczynku dzieci i młodzieży, zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia właściwego kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku. Zachęcamy do skorzystania z załączonego formularza korekty zgłoszenia wypoczynku, który należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok. Załączniki Formularz […]