5 czerwca, 2024

5 czerwca 2024

Wyniki I etapu III edycji Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Informujemy, że Wojewódzka Komisja Konkursowa III edycji Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”, złożona z przedstawicieli Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dokonała weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej zgłoszonych prac konkursowych. Wynikiem prac ww. Komisji było wyłonienie dwóch finalistów szczebla wojewódzkiego, […]