czerwiec 2024

28 czerwca 2024

Zarządzenie nr 49/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy”

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2029) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy”, ul. Krucza 25A, 16-010 Wasilków, w składzie: dr Tadeusz […]

27 czerwca 2024

Informacja o kwalifikacji wniosków w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica”.

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymało 37 organów prowadzących dla 55 szkół na ogólną kwotę 1 609 […]

27 czerwca 2024

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) ogłasza konkurs na utworzenie Regionalnych Punktów Informacyjnych na lata 2024-2025. Do udziału w ww. konkursie zaproszone są organizacje i instytucje posiadające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych. Szczególnie zachęcamy te podmioty, które są zainteresowane promowaniem międzynarodowych programów edukacyjnych oraz pełnieniem funkcji przedstawiciela FRSE w swoim regionie. Aby wziąć udział w Konkursie, […]

27 czerwca 2024

Zarządzenie nr 48/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2023 r., poz. 1258) zarządza się co następuje: § 1 Powołuję Komisję ds. nagród Ministra Edukacji, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie: Beata Laskowska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Barbara Irena […]

27 czerwca 2024

Zarządzenie nr 46/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opiniowania przez komisję wniosków o nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 39/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku  zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 37/2021 z dnia 7 maja 2021 r. […]

26 czerwca 2024

Pismo Pani Minister Pauliny Piechny-Więckiewicz w sprawie stosowania nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat stosowania nowych przepisów ustawy o  przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich   Warszawa, 17 czerwca 2024 r. DWP-WWO.4017.121.2024.KKR   13 maja 2016 r. uchwalona została ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym[1] (dalej zwana ustawą). Ww. ustawa weszła w życie 1 października 2017 r., i zaczął obowiązywać art. […]

25 czerwca 2024

Serwisy internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi

Przydatne strony internetowe: Wszystkich podróżujących zachęcamy do odwiedzenia stron poświęconych bezpiecznemu wypoczynkowi: Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego. To system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na […]

25 czerwca 2024

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowana do rodziców i opiekunów

Rodzicu, o tym musisz pamiętać! Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. […]

21 czerwca 2024

Zmiany ortograficzne w języku polskim

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła zmiany zasad pisowni, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2026 roku. Tak odległy termin przyjęto, aby umożliwić wszystkim osobom i instytucjom dostosowanie się do ww. zmian. Zmiany zasad pisowni dotyczą niektórych reguł używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika. […]

20 czerwca 2024

XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem Człowiek twórcą historii

W dniach 17-20 września 2024 roku Polskie Towarzystwo Historyczne organizuje XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem „Człowiek twórcą historii”. Wydarzenie, którego tradycja sięga końca XIX wieku odbywa się co 5 lat i stanowi najważniejsze spotkanie polskich historyków. Powszechny Zjazd Historyków Polskich skupia na swych obradach: uczonych, nauczycieli, archiwistów, muzealników, młodych adeptów historii, studentów i doktorantów, popularyzatorów […]