7 grudnia, 2023

7 grudnia 2023

Zarządzenie Nr 82/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej”

w sprawie ustalenia „Regulaminu Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej” Na podstawie § 25 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty[1] zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu nr 59/10 Podlaskiego Kuratora Oświaty […]