6 grudnia, 2023

6 grudnia 2023

ZARZĄDZENIE NR 80/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji III Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 Na podstawie: art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.); § 4 porozumienia z dnia 29 września […]