28 listopada, 2023

28 listopada 2023

KOMUNIKAT Nr 2 dotyczący organizacji etapu wojewódzkiego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768- 1864. Za Wolność Waszą i naszą” w roku szkolnym 2023/2024.

Załączniki Zestawienie uczestników z rejonu Nr 1 Data: 2023-11-28, rozmiar: 121 KB Zestawienie uczestników z rejonu Nr 2 Data: 2023-11-28, rozmiar: 113 KB Zestawienie uczestników z rejonu Nr 3 Data: 2023-11-28, rozmiar: 103 KB Pobierz wszystkie pliki

28 listopada 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

27 listopada 2023  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 2572). Tekst rozporządzenia