14 listopada, 2023

14 listopada 2023

Badanie ORE „Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie „Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach”. Badanie jest poświęcone wsparciu specjalistycznemu proponowanemu przez szkoły dzieciom migrantom z traumatycznymi doświadczeniami. Pozwoli poznać dotychczas stosowane rozwiązania, jak również istniejące w tym obszarze potrzeby. Badania mają charakter anonimowy. […]

14 listopada 2023

I Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Wszystko o lesie”

Nadleśnictwo Dojlidy z siedzibą w Białymstoku należące do Leśnego Kompleksu Promocyjnego w ramach promocji proekologicznej polityki leśnej państwa, czyli leśnictwa wielofunkcyjnego, zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego do udziału w  I Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym „Wszystko o lesie”, który został zorganizowany, aby uczcić Jubileusz 100-lecia organizacji administracji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przedsięwzięcie zostało objęte […]