9 listopada, 2023

9 listopada 2023

Konkurs Fizyczne Ścieżki

Konkurs „Fizyczne Ścieżki” organizowany od 2005 roku przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Uczestnicy konkursu sami określają temat pracy i wybierają kategorię, w której chcą wystąpić. Mogą przedstawić pracę naukową – ta musi mieć pierwiastek badawczy i […]