listopad 2023

29 listopada 2023

Ogólnopolskie konkursy Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w następujących konkursach: XXIV Ogólnopolskim Górowskim Konkursie Informatycznym dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych pod hasłem „Cyberbezpieczeństwo”, XXIV Ogólnopolskim Górowskim Konkursie Informatycznym dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych – rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem […]

29 listopada 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

28 listopada 2023  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. […]

28 listopada 2023

KOMUNIKAT Nr 2 dotyczący organizacji etapu wojewódzkiego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768- 1864. Za Wolność Waszą i naszą” w roku szkolnym 2023/2024.

Załączniki Zestawienie uczestników z rejonu Nr 1 Data: 2023-11-28, rozmiar: 121 KB Zestawienie uczestników z rejonu Nr 2 Data: 2023-11-28, rozmiar: 113 KB Zestawienie uczestników z rejonu Nr 3 Data: 2023-11-28, rozmiar: 103 KB Pobierz wszystkie pliki

28 listopada 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

27 listopada 2023  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 2572). Tekst rozporządzenia

27 listopada 2023

ZARZĄDZENIE NR 75 /2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego w roku szkolnym 2023/2024

22 listopada 2023

X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Stowarzyszenie „Rodzina więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück” i Miasto Ruda Śląska zapraszają uczniów do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień […]

22 listopada 2023

KOMUNIKAT dotyczący organizacji etapu międzyszkolnego XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr.Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 768-1864. Za Wolność Waszą i naszą”

Załączniki Wykaz uczniów z rejonu Nr 1 Data: 2023-11-22, rozmiar: 121 KB Wykaz uczniów z rejonu Nr 2 Data: 2023-11-22, rozmiar: 119 KB Wykaz uczniów z rejonu Nr 3 Data: 2023-11-22, rozmiar: 119 KB Wykaz uczniów z rejonu Nr 4 Data: 2023-11-22, rozmiar: 116 KB Pobierz wszystkie pliki

17 listopada 2023

Organy prowadzące realizujące moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. – rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo, zgodnie z zgodnie z § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 1 umowy zawartej w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 uprzejmie przypominam, że do dnia 15 stycznia 2024 r. (data wpływu do urzędu) organy prowadzące szkoły podstawowe, którym udzielono wsparcia finansowego, zobowiązane są do przedłożenia […]

16 listopada 2023

Zarządzenie Nr 73/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16.11.2023 r. w sprawie powołania składu Komisji Wojewódzkiej do rozpatrzenia zgłoszeń do konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty [1] oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Konkursu dla nauczycieli pn. „Sprawiedliwi z Markowej” zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się […]

15 listopada 2023

Profilaktyka cukrzycy typu 2. Akcja NFZ – Środa z Profilaktyką

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że cukrzyca dotyka miliony ludzi na świecie. Cukrzyca nie boli. Dość długo może nie dawać wyraźnych objawów. To pierwsza niezakaźna choroba uznana za epidemię XXI wieku. Blisko milion Polaków może być nieświadomych swojej choroby. 14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy Profilaktyka cukrzycy typu 2 jest tematem „Środy z Profilaktyką” – […]

14 listopada 2023

I Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Wszystko o lesie”

Nadleśnictwo Dojlidy z siedzibą w Białymstoku należące do Leśnego Kompleksu Promocyjnego w ramach promocji proekologicznej polityki leśnej państwa, czyli leśnictwa wielofunkcyjnego, zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego do udziału w  I Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym „Wszystko o lesie”, który został zorganizowany, aby uczcić Jubileusz 100-lecia organizacji administracji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przedsięwzięcie zostało objęte […]

10 listopada 2023

Program wsparcia dla psychologicznego dla szkół- Fundacja „Twarze depresji”

Fundacja „Twarze depresji” uruchomiła program wparcia psychologicznego, który pomoże szkołom zadbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. W miarę możliwości będzie zagwarantowane bezpłatne wsparcie psychologiczne uczniom, umożliwiające im dostęp do specjalistów. Szkoły mogą się zgłaszać klikając w link www.twarzedepresji.pl/wsparcie i wypełniając formularz zgłoszeniowy do programu.

10 listopada 2023

IV edycja Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się

W marcu 2024 r. rozpocznie się IV edycja Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (Teaching and Learning International Survey – TALIS). TALIS jest największym na świecie programem badawczym poświęconym zawodowi nauczyciela, pracy w szkole, organizacji oraz uwarunkowaniom nauczania i uczenia się. Organizatorem TALIS jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W tej edycji badania TALIS […]

3 listopada 2023

IV edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

„Hazard? Nie daj się wciągnąć!” to IV edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej. Akcja jest skierowana do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych. Celem kampanii jest uświadomienie młodym ludziom, ich rodzicom i nauczycielom, że: nielegalny hazard jest w Polsce zakazany, hazard jest niebezpieczny i potrafi zniszczyć życie rodzinne, sytuację […]