październik 2023

30 października 2023

Zarządzenie Nr 70/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2023 roku u w sprawie wyznaczenia dla pracowników zatrudnionych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych dni wolnych od pracy.

w sprawie wyznaczenia dla pracowników zatrudnionych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych dni wolnych od pracy Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium […]

30 października 2023

Zarządzenie Nr 69/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników, w składzie: Wioletta […]

23 października 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

19 października 2023  r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2254).  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

23 października 2023

Dzień Edukacji Narodowej

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2023 r. odbyły się: 11 października 2023 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, 12 października b. r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach oraz 13 października w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Podczas uroczystości nauczycielom oraz pracownikom oświaty wręczono odznaczenia państwowe m.in.: Brązowy Krzyż Zasługi, […]

20 października 2023

ZARZĄDZENIE NR 68/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 19 października 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) oraz na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. […]

20 października 2023

Rusza kolejna edycja projektu edukacyjnego „TO(działa)MY!” .

UNICEF Polska oraz Fundacja Santander Bank Polska zaprasza nauczycieli pracujących z uczniami od 4 klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych do udziału w  3. edycji projektu edukacyjnego „TO(działa)MY!” dzięki któremu placówki mogą starać się o dofinansowanie na realizację przygotowanego we współpracy z uczniami pomysłu. Udział w projekcie jest bezpłatny. Aby wziąć w nim udział należy: […]

17 października 2023

ZARZĄDZENIE NR 67/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje […]

16 października 2023

Nowe arkusze kontroli

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone arkusze kontroli: „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych” Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych […]

13 października 2023

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025  Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie […]

12 października 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

10 października 2023  r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez […]

12 października 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

10 października 2023  r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

11 października 2023

Konkurs „Elektronika, by żyło się łatwiej” – edycja 2024

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: Elektronika – by żyło się łatwiej. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych – szczególnie liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników kształcących w kierunkach: […]

10 października 2023

Ogólnopolski Konkurs „Integracja – kultura – edukacja”

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin) zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Integracja – kultura – edukacja”. Uczestnikami mogą być uczniowie z dwóch ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, w tym liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia. Szczegółowe informacje o konkursie, Regulamin z formularzem […]

10 października 2023

Lekcja biznesu i zarządzania ze Stevem Wozniakiem

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech zapraszają na specjalną lekcję biznesu i zarządzania z udziałem Steve’a Wozniaka – menedżera, przedsiębiorcy, mentora, współzałożyciela firmy Apple, będącej jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorstw technologicznych na świecie. Już od dziś uczniowie i nauczyciele mogą na swoich zajęciach lekcyjnych skorzystać z wiedzy i doświadczenia jednego z gigantów Doliny Krzemowej. […]

6 października 2023

Film o rotmistrzu Witoldzie Pileckim

Informujemy, że od 5 października br. pod adresem https://vod.tvp.pl/lekcjapileckiego dostępny jest film „Witold Pilecki lekcja on-line”.  Lekcja on-line prowadzona przez dr. Michała Przeperskiego, przedstawia biografię Rotmistrza Pileckiego, wzbogaconą m.in. o fotografie archiwalne oraz ujęcia z filmu „Raport Pileckiego”. Film uzyskał patronat Ministra Edukacji i Nauki.