22 września, 2023

22 września 2023

II Olimpiada Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w II Olimpiadzie Gier Planszowych. Celem olimpiady jest pogłębienie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży oraz rozwijanie umiejętności rywalizacji w duchu fair play. Podczas olimpiady będą rozgrywane turnieje gier planszowych, poprzedzane testami wiedzy, sprawdzającymi znajomość faktów odnoszących się […]