18 sierpnia, 2023

18 sierpnia 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

17 sierpnia 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1633). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku. Tekst rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1633