8 sierpnia, 2023

8 sierpnia 2023

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organowi prowadzącemu szkołę

7 sierpnia 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop organowi prowadzącemu szkołę (Dz. U. poz. 1534).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1534