2 sierpnia, 2023

2 sierpnia 2023

Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim

Zgodnie z działaniem 2.1.3. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w  Rodzinie na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 1259), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zaktualizowana  w 2023 r. baza teleadresowa  placówek funkcjonujących na terenie woj. Podlaskiego: Rejestr jednostek specjalistycznego […]