sierpień 2023

31 sierpnia 2023

Spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty z Przewodniczącą Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki

30 sierpnia br. odbyło się spotkanie Beaty Pietruszki Podlaskiego Kuratora Oświaty z Aleksandrą Horoszko Przewodniczącą RDiM RP przy MEiN, w ramach akcji podsumowującej konsultacje wojewódzkie, jakie odbywały się w ubiegłym roku w całej Polsce z inicjatywy Rady. Podlaskie konsultacje odbyły się 7 listopada 2022 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Przewodnicząca […]

31 sierpnia 2023

Informacja i materiały z narady Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego

Narada Podlaskiego Kuratora Oświaty dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa podlaskiego 29 sierpnia 2023 r. w formule on-line odbyła się narada Podlaskiego Kuratora Oświaty pani Beaty Pietruszki dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z województwa podlaskiego, inaugurująca rok szkolny 2023/2024. Z uczestnikami narady połączył się sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki […]

30 sierpnia 2023

„Szlifowanie diamentów – jak odkryć i wspierać rozwój talentów?” – webinaria.

„Szlifowanie diamentów – jak odkryć i wspierać rozwój talentów?” – webinaria Krajowe Centrum Europass & Euroguidance, które funkcjonuje w ramach Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, zaprasza do udziału w cyklu webinariów pt.: „Szlifowanie diamentów – jak odkryć i wspierać rozwój talentów?”. Cykl składa się z pięciu sesji, które mają zapewnić wiedzę i […]

30 sierpnia 2023

„Odpoczywaj na wsi” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w  trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „Odpoczywaj na wsi”. Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich, a także popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Uczestnikami konkursu […]

30 sierpnia 2023

Sprawcy z Majdanka – identyfikacja negatywna w edukacji o II wojnie światowej – szkolenie metodyczne

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na VII edycję szkolenia metodycznego, dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci, pt.: „Sprawcy z Majdanka – identyfikacja negatywna w edukacji o II wojnie światowej”. Szkolenie odbędzie się 21 października 2023 r. w godz. 9.00 – 17.00 w: Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum […]

29 sierpnia 2023

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 58/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024 Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz § 20 […]

29 sierpnia 2023

Projekt “Lekcja:Enter”

“Lekcja:Enter” to projekt umożliwiający nauczycielom podniesienie swoich kompetencji cyfrowych i metodycznych tak, aby mogli włączyć do procesu dydaktycznego technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Obecnie trwa ostatnia edycja szkoleń w ramach projektu, w ramach której liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. Szkolenia trwają TYLKO do końca października br., dlatego też  skorzystają z nich osoby, które zgłoszą […]

28 sierpnia 2023

Informacja dotycząca terminu odbioru aktów nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Podlaski Kurator Oświaty w roku 2023 (stan na 28.08.2023 r.) wydał 327 aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, tym samym nadając 327 nauczycielom najwyższy stopień awansu zawodowego. Niniejszym zapraszam, do odbierania aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego do dnia 31.08.2023 r. – w Kuratorium Oświaty […]

28 sierpnia 2023

Szkolenie dla nauczycieli „Lekcja:Enter.zip!”

Projekt „Lekcja:Enter” to element całościowej strategii działań Fundacji Orange prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Do końca października bieżącego roku nauczyciele z całej Polski mogą bezpłatnie wziąć udział w 18 godzinnym szkoleniu on-line z efektywnego stosowania podczas swojej pracy edukacyjnej atrakcyjnych narzędzi TIK. Szczegółowe informacje na temat projektu połączone z krótkim, 20-sto minutowym szkoleniem, […]

24 sierpnia 2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Minister Edukacji i Nauki w dniu 16 czerwca 2023 roku ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. Dokument znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Nadzór pedagogiczny pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20232024 Załączniki Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 Data: 2023-08-24, rozmiar: 274 KB

24 sierpnia 2023

Projekt: „Poczuj – od dźwięku do emocji”

Fundacja Instytut Transmisji Kulturowej z siedzibą w Koniakowie zaprasza szkoły wiejskie z województw: lubelskiego, podlaskiego, śląskiego i dolnośląskiego do udziału w projekcie „Poczuj – od dźwięku do emocji”. Celem przedsięwzięcia jest połączenie rozwoju osobistego z aktywnym uczestnictwem w kulturze. Dzieci i młodzież poprzez udział w koncercie i warsztatach Joszka Brody pogłębią wiedzę z zakresu edukacji […]

24 sierpnia 2023

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.). 2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia […]

23 sierpnia 2023

Program edukacyjno-sportowy „Fit School”

Fundacja Medicover zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w bezpłatnym programie edukacyjno-sportowym „Fit School”. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu aktywności fizycznej dzieci rozpoczynających naukę szkolną. „Fit School” został opracowany przez fizjoterapeutów i lekarzy pediatrów. Uwzględnia potrzeby zdrowotne i rozwojowe dzieci, a poprzez kształtowanie wydolności fizycznej stanowi narzędzie profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Program, dzięki […]

23 sierpnia 2023

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

22 sierpnia 2023 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1672).  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 13 pkt 3 lit. c, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; […]