2 czerwca, 2023

2 czerwca 2023

Młodzież w niestabilnym świecie – raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotował raport na temat: „Jak wspierać młodzież w  niestabilnym świecie. Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022”. Publikacja licząca 340 stron zawiera 62 konkretne wnioski i 33 praktyczne rekomendacje oparte na wynikach badań przeprowadzonych […]