7 grudnia, 2022

7 grudnia 2022

Zmiana Planu nadzoru Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023.

ZARZĄDZENIE NR   87/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  07  grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023   Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 20 […]