21 listopada, 2022

21 listopada 2022

„ZDROWE DZIECIAKI TO MY!” – efektywne narzędzie edukacji prozdrowotnej w klasach I – III szkoły podstawowej

Materiał edukacyjny dla nauczycieli i uczniów „Zdrowe dzieciaki to my!” został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki i metodykami z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Patronat nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki. Materiały zostały przygotowane w formie online i są dostępne na stronie […]

21 listopada 2022

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji i Nauki – rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone arkusze kontroli: „Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie” Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, w tym specjalnych. Kontrola […]

21 listopada 2022

V ogólnopolska edycja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”

V ogólnopolska edycja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz opiekunów merytorycznych  ̵  nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Uczestnikom projektu organizatorzy proponują udział […]

21 listopada 2022

Konferencja „Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły”

Konferencja „Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły” Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na konferencję „Rodzina w centrum pracy wychowawczej szkoły”. Konferencja dotyczy aktualnej kondycji młodzieży w kontekście projektowania działań profilaktyczno-wychowawczych, w szczególności kształtowania u młodzieży postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa. Konferencja skierowana jest do nauczycieli, specjalistów szkolnych (pedagodzy, psychologowie, itd.), przedstawicieli Rad Rodziców, […]