16 listopada, 2022

16 listopada 2022

XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki „I ty możesz zostać baśniopisarzem”- edycja 2023

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza  uczniów szkoły podstawowej do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „I ty możesz zostać baśniopisarzem”.  Konkurs jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Radomia. Uczniowie piszą baśń, […]

16 listopada 2022

Uroczyste podsumowania konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt. „Podlaskie drogi do Niepodległości”

  Uroczyste podsumowania konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt. „Podlaskie drogi do Niepodległości”  Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną „Podlaskie drogi do Niepodległości” odbyło się 9 listopada 2022 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. W gali udział wzięli m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, I wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, Podlaski Kurator Oświaty […]

16 listopada 2022

Stan szkolnictwa mniejszości litewskiej w woj. podlaskim w roku szkolnym 2022/2023.

Informacje na temat stanu edukacji mniejszości litewskiej w województwie podlaskim w roku szkolnym 2022/2023   Organizacja nauczania języka mniejszości w polskim systemie oświaty: w szkołach lub oddziałach z nauczaniem w języku mniejszości; w szkołach lub oddziałach, w których zajęcia edukacyjne są prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym, będącym drugim językiem […]

16 listopada 2022

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”

Rada Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej oraz Parafia Archikatedralna św. Stanisława B. M. i św. Wacława M. (Katedra Wawelska) zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”. Konkurs jest objęty patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie. Konkurs jest adresowany do uczniów […]

16 listopada 2022

Projekt „Lekcja:Enter”

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej. Autorem koncepcji merytorycznej projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przedstawiciele MEiN są aktywnymi członkami Rady Ekspertów Projektu. Projekt „Lekcja:Enter” został objęty patronatem MEiN. Celem projektu „Lekcja:Enter” jest wsparcie szkoleniowe […]