7 listopada, 2022

7 listopada 2022

Ogłoszenie w sprawie zmian w regulaminie II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie szkół podstawowych województwa podlaskiego Informuję, że zmianie uległa treść Regulaminu II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023. Zakres zmian dotyczy wydłużenia do dnia 23 listopada 2022 r.  terminu zgłaszania  uczniów do udziału w ww. konkursie przez […]

7 listopada 2022

Program pracy profilaktycznej i wsparcia psychicznego dla młodzieży Nawigacja w każdą pogodę

„Nawigacja w każdą pogodę” to bezpłatny program diagnostyczno-profilaktyczny oparty o aplikację internetową adresowany do starszych klas szkoły podstawowej oraz do szkół ponadpodstawowych. Został opracowany w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę zrealizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej współfinansowanego ze środków programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Przystępując do programu szkoły otrzymują: […]

7 listopada 2022

Projekty edukacyjne Fundacji Banku Ochrony Środowiska

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza nauczycieli, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów do udziału w aktualnie realizowanych przedsięwzięciach edukacyjnych. Projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem” –  jest skierowany do przedszkolaków z zerówek i uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz ich nauczycieli i rodziców. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad […]