4 listopada, 2022

4 listopada 2022

Konkurs Zawodowiec Roku 2022.

Konkurs Zawodowiec Roku 2022. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej edycji Konkursu Zawodowiec Roku 2022, która trwa od dnia 15 października 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. Partnerami Konkursu są Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź S.A. Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych, które funkcjonują na obszarze […]

4 listopada 2022

Seminarium: Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym.

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje w roku szkolnym 2022/2023 cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  o  zasięgu krajowym z udziałem gości zagranicznych. Wiodący temat  planowanego seminarium: Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym. W bieżącym roku szkolnym […]

4 listopada 2022

XVI edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” – rok szkolny 2022/2023

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023 przystępuje do realizacji XVI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. […]

4 listopada 2022

Jak Cię słyszą, tak namalują i przedstawią – konkurs BPN o żubrze

  Białowieski Park Narodowy ogłasza konkurs „Jak Cię słyszą, tak namalują i  przedstawią” . Konkurs polega na wykonaniu podobizny żubra, stworzeniu filmiku o zachowaniu podczas spotkania z Królem Puszczy lub wykonaniu maski na karnawał. Uczniowie mogą przystąpić do Konkursu samodzielnie lub pod opieką opiekuna z  ramienia placówki. Inspiracją mogą być zamieszczone na stronie parku fragmenty […]