6 października, 2022

6 października 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

5 października 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 2049). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

6 października 2022

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO w Portugalii i krajach portugalskojęzycznych”.

Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie pt. „Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO w Portugalii i krajach portugalskojęzycznych”. Celem tegorocznej edycji konkursu jest upamiętnienie 50. rocznicy uchwalenia Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa UNESCO oraz […]