5 października, 2022

5 października 2022

Konkursy organizowane przez Federację Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych Naczelną Organizację Techniczną

XVI edycja konkursu „Młody Innowator 2022/2023” Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, po raz 16-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz  Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół […]