październik 2022

31 października 2022

Wyniki konkursu „Podlaskie drogi do Niepodległości” – praca plastyczna, prezentacja multimedialna

Informacja o podsumowaniu konkursu „Podlaskie drogi do Niepodległości” Uroczyste podsumowanie konkursu „Podlaskie drogi do Niepodległości” odbędzie się dnia 9 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok. Do udziału w podsumowaniu zapraszamy nagrodzonych i wyróżnionych uczniów, ich opiekunów, a także dyrektorów szkół, których uczniami są […]

25 października 2022

Projekt „Młodzież z prawem na cz@sie” dla szkół ponadpodstawowych

Projekt „Młodzież z prawem na cz@sie” dla szkół ponadpodstawowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Fundacja LexCultura realizują projekt „Młodzież z prawem na cz@sie”. Projekt polega na zorganizowaniu edukacyjnych spotkań, których celem będzie edukacja młodzieży w zakresie aktualnych problemów konsumenckich, podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom, ze szczególnym naciskiem na sferę cyberbezpieczeństwa oraz oszustw w Internecie. […]

25 października 2022

Zarządzenie nr 77/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 października 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt.: „Podlaskie drogi do Niepodległości”

ZARZĄDZENIE NR 77/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 24 października 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt.: „Podlaskie drogi do Niepodległości” oraz określenia miejsca i terminu prac komisji   Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr […]

21 października 2022

III edycja konkursu na najlepsze praktyki związane z wykorzystywaniem technologii w edukacji.

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu na najlepsze praktyki związane z wykorzystywaniem technologii w edukacji. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter”. Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach: – rozwiązań […]

20 października 2022

Komunikat w sprawie utworzenia skrzynki mailowej dla realizatorów żywienia zbiorowego w szkołach i placówkach.

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego   Informuję, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB w ramach zadań realizowanych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanych przez Ministra Zdrowia utworzył skrzynkę mailową zywieniezbiorowe_dzieci@pzh.gov.pl, na którą realizatorzy żywienia zbiorowego w przedszkolach i szkołach mogą kierować zapytania dotyczące interpretacji zapisów rozporządzenia […]

20 października 2022

VI Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych

Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza do udziału w etapie krajowym VI edycji Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów opisywania ich środowiska za pomocą statystyk oraz używania statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych: I – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej, II – […]

17 października 2022

Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku zapraszają do udziału w przeglądzie solistów, duety, zespoły oraz chóry ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek pozaszkolnych województwa podlaskiego. Głównym przesłaniem przeglądu jest popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uczestnicy przygotowują do […]

17 października 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

14 października 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 2103).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

14 października 2022

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dziś (14 października) w Białymstoku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy oświaty odebrali odznaczenia i nagrody za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty i osiągnięcia w pracy pedagogicznej. Zwracając się do zgromadzonych Pani Kurator podkreśliła praca nauczyciela od zawsze traktowana jest jako powołanie. Trudno w tym zawodzie pracować bez […]

13 października 2022

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie szkół podstawowych województwa podlaskiego Zachęcamy do udziału w konkursie tematycznym pod nazwą „II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny”, organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie. Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja […]

13 października 2022

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

12 października 2022 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2089).  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po […]

13 października 2022

Konkurs EL-ROBO-MECH Politechniki Białostockiej – edycja 2022/2023.

Konkurs EL-ROBO-MECH Politechniki Białostockiej – edycja 2022/2023. Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023 do udziału w kolejnej edycji konkursu „El-Robo-Mech”. Podstawowym celem konkursu EL-ROBO-MECH jest docenienie młodych, utalentowanych ludzi oraz popularyzacja nauk technicznych w ogóle, a studiów na Politechnice Białostockiej w szczególności. Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną […]

13 października 2022

Ogólnopolskie bezpłatne inicjatywy, promujące rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Ogólnopolskie bezpłatne inicjatywy, promujące rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do angażowania się w ogólnopolskie bezpłatne inicjatywy, promujące rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ogólnopolski test kompetencji cyfrowych online skierowany do uczniów i  nauczycieli – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej. Obecnie trwa, przeprowadzana w Polsce przez Związek Cyfrowa Polska, […]

12 października 2022

Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego – ,,Doradztwo zawodowe – kształcenie w kształtowaniu przyszłości”

Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego – ,,Doradztwo zawodowe – kształcenie w kształtowaniu przyszłości”  Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przy współudziale Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych oraz Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli organizuje w dniu 26 października 2022 roku Warmińsko-Mazurski Kongres Doradztwa Zawodowego. Celem Kongresu jest integracja środowiska wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed doradcami zawodowymi, a […]