13 września, 2022

13 września 2022

Ogólnopolska Kampania BohaterON w Twojej Szkole

Dnia 1 września ruszyły zapisy dla szkół i przedszkoli do projektu pn. BohaterON w Twojej Szkole, stanowiącego element VII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. Misją projektu jest tworzenie i […]

13 września 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

12 września 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1914).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tekst rozporządzenia