12 września, 2022

12 września 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

9 września 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. poz. 1903).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia Tekst rozporządzenia