9 września, 2022

9 września 2022

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2021/2022

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2021/2022 Zarząd Województwa Podlaskiego przyzna stypendia edukacyjne za szczególne osiągnięcia w nauce. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne […]

9 września 2022

IX edycja ogólnopolskiego konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Patron Roku

IX edycja ogólnopolskiego konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – Patron Roku W związku z uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiającą rok 2022 r. Rokiem Władysława Bartoszewskiego oraz 80. rocznicą powołania Rady Pomocy Żydom „Żegota” tematem tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi […]

9 września 2022

Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 – szkolenie online

Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 – szkolenie online Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych zaprasza na szkolenie online nt.: „Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023”. Szkolenie online jest dedykowane nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli pracującym w publicznych placówkach systemu edukacji […]

9 września 2022

Międzynarodowy konkurs literacki i plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Wydawnictwo Poligraf organizuje konkurs literacki i plastyczny dla szkół podstawowych i średnich pt. „Polska – Ojczyzna, którą w sercu noszę”. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Zachęcamy wychowawców oraz nauczycieli języka polskiego i plastyki do  zainteresowania uczniów konkursem. Prace zgłaszane na konkurs literacki obejmują krótkie formy, tj. wiersz, opowiadanie, esej, zaś te […]

9 września 2022

I Ogólnopolski Konkurs Literacki Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki

Fundacja „ Nasza Solidarność” organizuje I Ogólnopolski  Konkursu Literacki ,,Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”. Głównym celem konkursu jest poznawanie i popularyzowanie życiorysu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki na tle ważnych dla Polski i związku zawodowego NSZZ Solidarność wydarzeń. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII oraz wychowanków placówek […]