1 września, 2022

1 września 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

30 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. poz. 1821).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 […]

1 września 2022

Uruchomienie strony internetowej do zgłaszania udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

Uruchomienie strony internetowej do zgłaszania udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych Informujemy, iż 1 września 2022 r. została uruchomiona strona internetowa: https://konkursy.kuratorium.bialystok.pl do rejestracji szkół, zgłaszania nauczycieli, siedzib komisji rejonowych oraz uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzanych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2022/2023. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych terminów: do 9 września 2022 r. rejestracja szkoły […]