29 sierpnia, 2022

29 sierpnia 2022

Debata online pt. „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne” – 18 listopada br.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Państwowa Komisja) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału, w formie online, w debacie pod tytułem: „Dlaczego nie słyszymy głosu wykorzystywanych seksualnie dzieci z niepełnosprawnością? Bariery emocjonalne, komunikacyjne, instytucjonalne”. Jest to pierwsza naukowa debata Państwowej Komisji zaplanowana na 18 […]

29 sierpnia 2022

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023.

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023 Opiniowanie aneksów do arkuszy organizacji szkół i placówek

29 sierpnia 2022

Zaproszenie po odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Podlaski Kurator Oświaty w roku 2022 (stan na 29.08.2022 r.) wydał 444 akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, tym samym nadając 444 nauczycielom najwyższy stopień awansu zawodowego. Niniejszym zapraszam, do odbierania aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego do dnia 31.08.2022 r. – w Kuratorium Oświaty […]

29 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

25 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1780).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. Tekst rozporządzenia

29 sierpnia 2022

Opiniowanie aneksów do arkuszy organizacji szkół i placówek

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Osoby prowadzące publiczne przedszkola i publiczne szkoły Dyrektorzy publicznych przedszkoli i publicznych szkół województwa podlaskiego   Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) wprowadza od 1 września 2022 roku zmiany, wraz z przepisami przejściowymi, dotyczące liczby […]

29 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracyKliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tytuł wiadomości.

26 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 1798). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września […]