25 sierpnia, 2022

25 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

23 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1769). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Załączniki Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Data: 2022-08-25, rozmiar: 347 KB