19 sierpnia, 2022

19 sierpnia 2022

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

18 sierpnia 2022 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r., z wyjątkiem: art. 2, art. 4, art. 5 pkt 1, art. 6, art. 7, art. 23, art. 24 […]