4 sierpnia, 2022

4 sierpnia 2022

Komunikat MEiN dotyczący wdrażania pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów .

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Wprowadzają je przepisy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Od dnia 1 września br. wprowadza się minimalną łączną liczbę nauczycieli […]