2 sierpnia, 2022

2 sierpnia 2022

Konferencja prezentująca rezultaty i wyniki projektu „Szkoła dla innowatora”.

Szanowni Państwo, 30 sierpnia br. odbędzie się konferencja prezentująca rezultaty i wyniki projektu Szkoła dla innowatora organizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Spotkanie jest bezpłatne, aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy: https://rejestracja.ceo.org.pl/konferencja_30_sierpnia_2022 Liczba miejsc na konferencji  jest ograniczona. Potwierdzenie udziału […]

2 sierpnia 2022

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU.

Narodowe Centrum Kultury po raz piąty rozpoczyna nabór do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU. Konkurs obok niewątpliwych walorów edukacji w zakresie znajomości i poszanowania Hymnu Narodowego oraz polskich pieśni hymnicznych, wdraża również uczniów do poprawnego praktycznego i zbiorowego muzykowania wokalnego. Zadaniem uczestników konkursu jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu […]

2 sierpnia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

1 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1610).  Rozporządzenie wchodzi w życie […]