24 maja, 2022

24 maja 2022

Zarządzenie Nr 41/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023

Zarządzenie Nr 41/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia  23  maja 2022 roku w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023  Na podstawie art. 51 ust. 1, pkt. 5 […]

24 maja 2022

Kongres Edukacji Geograficznej

Polskie Towarzystwo Geograficzne i Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają nauczycieli geografii wszystkich typów szkół oraz geografów – pracowników uniwersytetów i innych ośrodków naukowych do udziału w Kongresie Edukacji Geograficznej pt. „Społeczna rola edukacji geograficznej w Polsce – dziedzictwo, odpowiedzialność, przyszłość”. Celem kongresu jest wymiana poglądów na temat zmian w edukacji geograficznej, diagnoza społecznej roli […]