20 maja, 2022

20 maja 2022

Podstawowe obowiązki organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY LATO 2022 Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 […]

20 maja 2022

KONKURS GRANTOWY SKIEROWANY DO ORGANÓW PROWADZĄCYCH PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE – dotyczący obszaru edukacji włączającej – trwa druga tura naboru wniosków

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, ogłosił konkurs wniosków grantowych skierowanych do organów prowadzących publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zapraszamy do aplikowania! Zakres działań realizowanych w projekcie grantowym dotyczy obszaru edukacji włączającej. Od 20 maja rusza druga runda naboru, która potrwa do 2 czerwca. Grantodawca zakłada realizację po jednym grancie w każdym województwie. Realizowany projekt grantowy […]