13 maja, 2022

13 maja 2022

Ogólnopolski konkurs literacki dla młodzieży o Nagrodę „Giętkiego Pióra”.

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zaprasza do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego dla młodzieży o Nagrodę „Giętkiego Pióra”. Głównym celem konkursu jest podniesienie kompetencji językowych oraz rozwijanie uzdolnień literackich młodzieży w wieku 13-19 lat. Zadaniem konkursu jest podnoszenie poziomu dojrzałości intelektualnej młodzieży – odpowiedzialności za słowo, nabywanie niezbędnych umiejętności pod […]