5 maja, 2022

5 maja 2022

Konkursu literacki dla dzieci i młodzieży: „Twoje bezpieczne wakacje”

Główny Inspektor Transportu Drogowego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w  II edycji konkursu literackiego „Twoje bezpieczne wakacje”. Celem konkursu jest popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznych zachowań podczas wakacji wśród dzieci i młodzieży, promowanie właściwych postaw i kształtowanie kultury bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz rozwijanie wyobraźni, kreatywności, umiejętności […]

5 maja 2022

Zarządzenie nr 38/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw dokonania oceny działalności Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy”

Zarządzenie nr 38/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty  z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw dokonania oceny działalności Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy”   Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018  r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządzam, co następuje: […]