6 kwietnia, 2022

6 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 31/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

ZARZĄDZENIE NR 31/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuję […]