22 lutego, 2022

22 lutego 2022

Zarządzenie Nr 9/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie organizacji II etapu wojewódzkiego I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Zarządzenie Nr 9/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie organizacji  II etapu wojewódzkiego I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego.   Na podstawie: 1. § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów […]