18 lutego, 2022

18 lutego 2022

Procedura wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji

ZARZĄDZENIE NR  8/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  16  lutego 2022 roku w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”     Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. […]