9 lutego, 2022

9 lutego 2022

Zarządzenie nr 5/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej

ZARZĄDZENIE NR   5  /2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  8  lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń i Medalu Komisji Edukacji Narodowej                         Na podstawie § 4 Procedury opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 8/2019 Podlaskiego Kuratora […]