28 stycznia, 2022

28 stycznia 2022

Zarządzenia Nr 3/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pani Ewy Łebkowskiej od oceny pracy dokonanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie

Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r.  w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu […]

28 stycznia 2022

„Autoportret z historią” – konkurs

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zachęca do udziału w  konkursie „Autoportret z historią”. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów. Polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Termin nadsyłania prac: 27 maja 2022 Na […]

28 stycznia 2022

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 2021 – 2022 (aktualizacja 28.01.2022 r.)

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego w załączeniu. Załączniki Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – 2021 – 2022 (aktualizacja 28.01.2022 r.) Data: 2022-01-28, rozmiar: 671 KB