27 stycznia, 2022

27 stycznia 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

26 stycznia 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 186). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 r. Tekst rozporządzenia w załączniku Załączniki Rozporządzenie Ministra Edukacji […]