24 stycznia, 2022

24 stycznia 2022

STAŻE UCZNIOWSKIE W BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ

Staże uczniowskie w branży audiowizualnej Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula z siedzibą w Pleszewie realizuje projekt ,,STAŻE UCZNIOWSKIE W BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ”. Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu [pnz] poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących […]